aanmelden

Schoolbestuur

VZW Katholiek Basisonderwijs te Beringen-Mijn

Alfred Habetslaan 17

3581 Beverlo 

 

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid, de beleidsvorming en de materiële voorwaarden die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs. 

 

Voorzitter: Mevrouw Nicole Verweyen

Ondervoorzitter: Mevrouw Lind van Goidsenhoven

Secretaris: Mijnheer Necdet Erol 

Penningmeester: Mijnheer Theo Gielen 

Lid: Mevrouw Silvia Dragone

Lid: Mijnheer Patrick Moons

Lid: Mijnheer Marc Breugelmans